Правила перевезення пасажирів

ПРАВИЛА

перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошта залізничним транспортом України

(Затверджено наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 27 грудня в 2006 р. N 1196

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 квітня в 2007 р. N 310/13577 зі змінами і доповненнями по 25 січня 2013г. №44)

 

РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

7.1. Поїздка пасажира повинна розпочинатись від станції, указаної у проїзному документі. Якщо пасажир придбав проїзний документ від станції відправлення поїзда, а посадку хоче здійснити на проміжній станції на шляху прямування поїзда, то він зобов’язаний не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда зі станції, зазначеної у проїзному документі, попередити відповідного працівника вокзалу чи станції відправлення поїзда про зміну станції посадки.

Для цього пасажиру видається бланк заяви, у якому він зазначає дані з проїзного документа: номер поїзда, номер вагона, місця та дату відправлення з початкової станції та станцію посадки.

Станція відправлення зобов’язана видати начальнику поїзда, у якому буде здійснювати поїздку пасажир, попередження про посадку пасажира на проміжній станції. Пасажир також може подати заяву про посадку на станції, яка не є пунктом початкового відправлення поїзда. У цих випадках станція подання заяви сповіщає про посадку пасажира станцію відправлення поїзда.

Якщо пасажир здійснив посадку в поїзд на проміжній станції, не попередивши станцію відправлення, він має право на зайняття місця, указаного в проїзному документі, якщо воно є вільним. У разі, якщо місце вже надане іншому пасажиру, то місце для проїзду в таких випадках надається начальником поїзда без додаткової оплати в міру звільнення місць іншими пасажирами.

7.2. Посадка в поїзд осіб, що здійснюють поїздку за повними проїзними документами, здійснюється за пред’явлення проїзного документа та документа, який посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа для виїзду за кордон особи, яку визнано біженцем, та особи, яка потребує додаткового захисту, довідки про звернення за захистом в Україні, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, картки мігранта, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, паспортного документа іноземця та особи без громадянства).

Діти віком від 14 до 16 років можуть здійснювати поїздку за пред’явленням документа, що підтверджує вік дитини.

Пасажири, які здійснюють поїздку за пільговими та безплатними проїзними документами, зобов’язані пред’явити проїзний документ та документ, що підтверджує право на пільгу.

7.3. Провідник (стюард) вагона зобов’язаний перед подачею поїзда для посадки пасажирів вивісити трафарет та порядковий номер вагона, а після зупинки вагона – своєчасно відкрити двері та розпочати посадку пасажирів, перевіряючи при цьому наявність проїзних документів, їх відповідність даті відправлення поїзда, номеру поїзда і вагона, ваги і розмірів ручної поклажі встановленим нормам, а в разі потреби – перевізні документи про оплату ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром.

Перевіряється також наявність посвідчень на право пільгового або безплатного проїзду.

Пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.

7.4. На проміжних станціях пасажири з проїзними документами допускаються для посадки в будь-який вагон поїзда.

7.5. Пасажир повинен займати у вагоні місце, яке вказане в проїзному документі.

7.6. У разі продажу двох проїзних документів на одне місце начальник поїзда і провідник (стюард) вагона зобов’язані допустити пасажира у вагон і вжити заходів для надання йому місця в поїзді.

7.7. У разі відсутності місця у вагоні, до якого придбано проїзний документ, начальник поїзда зобов’язаний надати пасажиру, за його згодою, місце в іншому вагоні (у тому числі і вищої категорії – без стягнення доплати). Якщо ж пасажиру надано місце нижчої категорії, то йому повертається різниця вартості проїзду.

У разі неможливості надати місце пасажиру в цьому самому поїзді йому, на його згоду, надається відповідне місце в іншому поїзді з переоформленням проїзних документів безплатно, а в разі відмови пасажира від запропонованої заміни місця на підставі акта загальної форми, складеного начальником поїзда, йому повертається вартість проїзду і послуг.

7.8. Пасажири, яким оформлено проїзд без плацкарти згідно з пунктом 3.4 цих Правил, здійснюють посадку тільки в штабний вагон поїзда.

Пасажир пред’являє квиток начальнику поїзда і здійснює поїздку в коридорі штабного вагона, а начальник поїзда протягом години повинен оформити проїзд.

7.9. Після посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда провідник (стюард) вагона зобов’язаний додатково перевірити наявність і дійсність проїзних документів та погасити їх, не пошкоджуючи компостерних знаків. Погашення здійснюється шляхом відривання шматочка у верхній частині проїзного документа на місці складання його впоперек.

Аналогічно здійснюється погашення єдиного проїзного документа під час проїзду на першій ділянці прямування або під час проїзду “туди”. Погашення єдиного проїзного документа під час проїзду на другій ділянці прямування або під час проїзду “назад” здійснюється відриванням шматочка у нижній частині проїзного документа по лінії складання його впоперек.

Додатково перевіряється наявність посвідчень, що дають право на безплатний чи пільговий проїзд, відповідність прізвища та імені на іменних пільгових та безплатних проїзних документах прізвищу та імені в посвідченні особи про право на пільги.

Проїзні документи пасажирів м’яких, купейних та плацкартних вагонів пасажирських та швидких поїздів, усіх вагонів прискорених, швидкісних поїздів на час поїздки зберігаються у провідника (стюарда) вагона. У загальних вагонах пасажирських та швидких поїздів, вагонах регіональних поїздів, Інтерсіті + проїзні документи зберігаються у пасажирів і пред’являються на вимогу осіб, які здійснюють контроль.

7.10. У разі втрати провідником вагона прийнятих на зберігання від пасажирів проїзних документів начальник поїзда складає акт у двох примірниках, який підписують пасажири, чиї проїзні документи втрачено, провідник вагона і начальник поїзда. Акт завіряється штемпелем начальника поїзда та є підставою для проїзду пасажира до станції оформлення начальником поїзда нового проїзного документа. На підставі цього акта начальником поїзда в касі станції оформляються нові проїзні документи з відміткою на звороті цих проїзних документів “замість утраченого”.

Якщо пасажиру потрібні проїзні документи для звіту про відрядження, то йому на підставі заяви та акта начальником поїзда в касі тієї станції, на якій поїзд має зупинку, оформляється новий проїзний документ з відміткою на звороті “замість утраченого”.

7.11. Якщо пасажир помилково сів у поїзд не того напрямку, що вказаний у проїзному документі, то він повинен покинути його на найближчій станції. У цьому разі начальник поїзда складає акт, який дає право пасажиру повернутись назад до станції відправлення поїзда без оплати проїзду.

Якщо після повернення на станцію відправлення пасажир не встиг на поїзд, зазначений у проїзному документі, то він пред’являє проїзний документ та акт загальної форми для поновлення дійсності квитка та придбання нової плацкарти.

7.12. У пасажирських вагонах для пасажирів вивішується інформація про розклад руху даного поїзда (безпересадкового вагона), про послуги, що надаються у поїзді, про місцезнаходження книги скарг, номер вагона, у якому знаходиться начальник поїзда місцезнаходження власника вагонів поїзда, наявність у складі поїзда вагона-ресторану (вагона-кафе), його розміщення згідно зі схемою поїзда, режим роботи, план евакуації, пам’ятка для пасажирів щодо дій у разі пожежі, а також витяги з цих Правил щодо прав та обов’язків пасажирів та провідників (стюардів) вагонів. По радіотрансляційній мережі поїзного радіомовлення повинна передаватись інформація про послуги харчування і режим їх надання, інші послуги.

7.13. На всьому шляху прямування пасажирам надається можливість користуватись наявними у вагоні двома санітарними вузлами, для чого провідник (стюард) вагона зобов’язаний тримати їх відчиненими.

Не дозволяється користування санітарними вузлами при проходженні поїзда через станції та санітарні зони.

7.14. Пасажири можуть користуватись спальними місцями в будь-який період доби. Підняття й опускання верхніх полиць, на бажання пасажирів, виконують провідники вагонів.

7.15. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями забезпечуються за встановлену плату чаєм та кавою.

Якщо оплата за послуги здійснена за бажанням пасажира через квиткову касу, в проїзних документах зазначається відповідна інформація.

7.16. Медикаменти з аптечки вагона в доцільних кількостях, а також кип’ячена вода надаються пасажирам безплатно.

7.17. У вагонах поїздів куріння тютюнових виробів забороняється.

7.18. Азартні ігри в поїздах і на вокзалах забороняються.

7.19. Використані та погашені проїзні документи повертаються пасажирам за 30 хвилин до прибуття на станцію призначення пасажира.

Пасажир зобов’язаний зберігати проїзний документ до виходу на перон.

7.20. Видавати проїзні документи особам, що не здійснювали поїздку за ними, забороняється.

7.21. У виняткових випадках з дозволу начальника поїзда дозволяється посадка пасажирів у поїзд, якщо вони не встигли придбати проїзні документи в касі. При цьому посадка дозволяється тільки в штабний вагон з подальшим оформленням проїзду: протягом 1 години з моменту відправлення поїзда з пункту формування (обороту) і протягом 30 хвилин – з проміжних станцій. Штрафи при цьому не стягуються.

7.22. Провідники (стюарди) вагонів зобов’язані попереджувати пасажирів не пізніше ніж за 30 хвилин до прибуття поїзда до станції призначення, указаної у проїзному документі.

7.23. Про кожен випадок проїзду пасажиром станції призначення складається акт за підписом начальника поїзда, провідника (стюарда) вагона і пасажира, який засвідчується штампом начальника поїзда. Цим актом надається право пасажиру повернутися до станції призначення безплатно.

7.24. Якщо немає можливості скласти акт і пасажир повертається до станції призначення, зазначеної у проїзному документі, за власні кошти, повернення платежів за сплачену поїздку здійснюється у претензійному порядку. До заяви пасажира додається проїзний документ, за яким здійснювалась поїздка, та документ, що підтверджує оплату вартості проїзду до станції призначення.

7.25. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями, що сплатили вартість користування постільними речами, забезпечуються ними провідником вагона.

Якщо вартість користування постільними речами сплачена в квитковій касі, пасажир надає провіднику проїзний чи інший документ, що підтверджує цю сплату.

У випадках, коли пасажир не оплатив вартості користування постільними речами у квитковій касі (при терміновому виїзді на похорон, у зв’язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, у разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда, у разі зміни на шляху прямування поїзда категорії вагона, у якому слідуватиме пасажир, тощо), він може сплатити за користування у вагоні постільними речами начальнику поїзда або провіднику вагона, який зобов’язаний видати пасажиру відповідний документ (квитанцію) про сплату.

РОЗДІЛ 8. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

8.1. Пасажир, який прямує до однієї з проміжних станцій, за бажання та за наявності вільних місць у цьому вагоні може продовжити поїздку далі станції, зазначеної в проїзному документі (крім вагонів зі змінним трафаретом). У цьому разі він повинен завчасно заявити про це провіднику вагона (начальнику поїзда), який оформляє пасажиру документи на подальший проїзд як за нову поїздку.

8.2. Пасажир має право один раз здійснити зупинку на будь-якій проміжній станції, розташованій на маршруті виданого пасажиру проїзного документа.

8.3. У разі зупинки на проміжній станції пасажир повинен не пізніше однієї години після прибуття поїзда пред’явити свій проїзний документ черговому по вокзалу, начальнику станції або начальнику вокзалу для поставлення відмітки “Зупинка з продовженням терміну дійсності квитка”.

Продовжити поїздку пасажир може в термін не пізніше 10 діб після відправлення поїзда, з яким він прибув на станцію переривання поїздки. Нова поїздка за цим проїзним документом оформляється від станції, на якій пасажир здійснив зупинку, або станції, розташованої далі на маршруті прямування. Якщо зупинка була здійснена з причини захворювання, то згідно з підпунктом “б” пункту 8.38 цих Правил продовжити поїздку пасажир може в термін не пізніше 10 діб після закінчення лікування, після пред’явлення медичної довідки з місця лікування чи лікарняного листа.

8.4. У разі припинення поїздки на шляху прямування пасажир повинен не пізніше однієї години після відходу поїзда пред’явити проїзний документ пункту продажу проїзних документів станції припинення поїздки для поставлення відповідного штемпеля та отримання вартості квитка за непрослідувану відстань. Аналогічно проставляється відмітка на єдиних проїзних документах.

Забороняється здійснювати відмітку про припинення дійсності квитка на станціях, які розташовані не на маршруті прямування поїзда, на який оформлено проїзний документ.

Оформлення продовження поїздки за проїзними документами, які мають відмітку про припинення їх дійсності, не здійснюється. Для продовження поїздки пасажир повинен придбати нові проїзні документи.

8.5. Пасажир може після зупинки змінити маршрут прямування без зміни станції призначення. Якщо вартість квитка за новим маршрутом перевищує вартість квитка за маршрутом, указаним у проїзному документі, то пасажиром сплачується різниця вартості квитка між новим і старим маршрутом.

Якщо новий маршрут коротший від указаного в проїзному документі, то зміна маршруту прямування проводиться без додаткової сплати вартості квиткової частини шляхом поставлення відмітки на зворотному боці проїзного документа. Вартість плацкарти в обох випадках сплачується на загальних підставах.

8.6. Якщо пасажир бажає змінити маршрут на станції початкового відправлення, він повинен здати проїзний документ до каси повернення платежів за невикористані проїзні документи й оформити новий проїзний документ.

8.7. У всіх випадках зупинки на шляху прямування (крім тих, що сталися з вини залізниці) для продовження поїздки пасажир повинен оплатити вартість нової плацкарти відповідно до категорії вагона.

Якщо продовження поїздки здійснюватиметься у вагоні вищої категорії, крім вартості плацкарти, пасажир повинен сплатити різницю вартості квитка від станції продовження поїздки до станції призначення.

8.8. Якщо проїзні документи пасажира після відправлення поїзда залишилися в особи, яка його проводжала, останній негайно, але не пізніше ніж через одну годину з моменту відправлення поїзда, повинен пред’явити їх начальнику станції (вокзалу), який коштом того, хто проводжає, дає телеграму (телефонограму) начальнику поїзда. На підставі телеграми начальником поїзда оформляються проїзні документи на весь шлях прямування.

8.9. Проїзні документи, пред’явлені особою, яка проводжала пасажира, гасяться штемпелем “Дійсність проїзного документа припинена по станції…”.

8.10. Погашені проїзні документи повертаються тому, хто проводжає. Повернення платежів за вдруге придбані проїзні документи здійснюється тільки за заявою до Управління залізниці за умови пред’явлення погашених і вдруге придбаних проїзних документів.

8.11. Погашення проїзних документів, пред’явлених пізніше ніж через одну годину після відправлення поїзда, не здійснюється.

8.12. Якщо протягом чотирьох годин після відправлення пасажира з початкової станції не буде одержана телеграма (телефонограма) від начальника вокзалу станції відправлення, то пасажир уважається безквитковим і зобов’язаний сплатити штраф та вартість проїзду від станції посадки до станції призначення начальнику поїзда або сплатити штраф і залишити поїзд.

8.13. Якщо час прямування пасажира до станції призначення становить чотири години і менше, пасажир уважається безквитковим, якщо за 30 хвилин до прибуття поїзда на станцію призначення не буде отримана інформація з пункту відправлення про пред’явлені проїзні документи особою, яка проводжала пасажира.

8.14. Провідник (стюард), який виявив, що пасажир його вагона відстав від поїзда, зобов’язаний негайно вжити заходів щодо збереження його речей і сповістити начальника поїзда. Начальник поїзда складає акт, у якому перелічуються речі пасажира. Акт, крім начальника поїзда, підписується провідником (стюардом) вагона та двома пасажирами – свідками події.

8.15. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен звернутися до начальника станції (вокзалу), який зобов’язаний інформувати начальника станції за ходом поїзда, де поїзд має зупинку не менше 10 хвилин, та начальника поїзда про необхідність зняття речей і проїзного документа такого пасажира.

8.16. Про зняття речей телеграмою сповіщається начальник станції, де перебуває пасажир. Телеграма дає право пасажиру безплатно доїхати першим попутним поїздом до станції, де містяться його речі і проїзний документ.

8.17. Передавання речей і проїзного документа начальником поїзда начальнику станції, начальником станції – пасажиру оформляється актом загальної форми у двох примірниках з описом речей.

8.18. Після приїзду пасажира на станцію, де зберігаються його речі і проїзний документ, він повинен пред’явити проїзний документ черговому по вокзалу (станції) для поновлення дійсності квитка.

8.19. Для здійснення поїздки у вагоні іншої категорії пасажир повинен звернутися до начальника поїзда. У разі продовження поїздки у вагоні вищої категорії пасажир сплачує різницю вартості проїзду за відстань між станціями, де пасажир зайняв місце, і станцією, до якої він прямує.

8.20. При переведенні пасажира на його бажання у вагон нижчої категорії різниця вартості проїзду йому не повертається.

8.21. Якщо в пасажира виникла потреба, щоб замість дитини поїздку здійснила доросла людина, то йому надається можливість переоформити проїзні документи.

8.22. Пасажир може за наявності вільних місць переоформити проїзний документ на поїзд, який відходить раніше, у вагон вищої (нижчої) категорії, або здійснити заміну місць, указаних у проїзному документі, на місця будь-якого вагона такої самої категорії.

Переоформлення єдиних проїзних документів здійснюється до початку поїздки одночасно для двох ділянок прямування у разі проїзду з пересадкою чи “туди – назад”, при цьому дані щодо поїздки для другої ділянки прямування чи для проїзду “назад” можуть не змінюватися.

Переоформлення проїзних документів зі зміною прізвища та імені пасажира не допускається.

8.23 Переоформлення здійснюється в квиткових касах, якщо до відправлення поїзда, на який переоформлюються проїзні документи, не більше 24 годин.

8.24. За переоформлення проїзних документів здійснюється плата, установлена суб’єктом господарювання.

8.25. Переоформлення проїзного документа зі зміною станції призначення (відправлення) та придбаного через мережу Інтернет не здійснюється.

8.26. При переоформленні проїзних документів вартість проїзду перераховується відповідно до нових умов поїздки. Якщо вартість проїзного документа, розрахованого за новими умовами, є вищою від попередньої, пасажиром сплачується різниця вартості. Якщо вартість нових проїзних документів є меншою від вартості проїзних документів, що переоформляються, пасажиру повертається різниця у вартості проїзду.

8.27. У разі запізнення пасажира в пункт пересадки з вини залізниці (запізнення або відміна погодженого поїзда) і на бажання продовжити поїздку залізниця повинна відправити пасажира без стягнення плати наступним поїздом, щоб пасажир прибув на станцію призначення з найменшим запізненням.

8.28. У разі прибуття поїзда, у складі якого прямує вагон безпересадкового сполучення, після відправлення поїзда, з яким мав прямувати цей вагон, пасажирам на їхнє бажання надається можливість виїхати без оплати проїзду до станції призначення в іншому поїзді, у якому є вільні місця.

8.29. Якщо пасажир або група пасажирів під час поїздки до пункту пересадки виявлять, що поїзд запізнюється, то вони повинні повідомити провідника (стюарда) вагона або машиніста дизель- чи електропоїзда про пересадку в певному пункті. Провідник вагона (машиніст), (стюард) попереджає станцію пересадки про наявність у поїзді таких пасажирів для вжиття заходів щодо затримки поїзда або відправлення їх іншим поїздом.

8.30. Якщо у пасажира викрадено проїзні документи на станції зворотного відправлення чи на шляху прямування (на станції пересадки) або він їх загубив і не має коштів для придбання нових проїзних документів, він може доручити (телефоном, факсом тощо) будь-якій особі придбати повний або дитячий проїзний документ у квитковій касі за місцем проживання (місцезнаходженням) такої особи в Україні на поїзд, який відправляється зі станції виїзду пасажира, не менше ніж за 3 години та не більше ніж за дві доби до відправлення.

8.31. Начальник вокзалу (станції), на якому (якій) оформлено проїзний документ за рахунок особи, що його сплачувала, телеграмою сповіщає начальника вокзалу (станції) перебування пасажира про оформлення проїзду із зазначенням повної інформації службового рядка проїзного документа.

Оформлений за плату проїзний документ гаситься та разом з телеграмою передається на залізницю станції відправлення пасажира для прикладення до звіту про виданий безкоштовно проїзний документ.

На підставі цієї телеграми проїзний документ (повний чи дитячий) оформлюється пасажирові ручним способом, без тарифної сітки та без стягнення плати.

Особі, що сплатила вартість проїзду, на підтвердження сплати видається копія телеграми.

Повернення коштів за сплачені та невикористані проїзні документи проводиться в претензійному порядку.

8.32. У разі виявлення технічної несправності вагона або небезпечних захворювань у пасажирів та інших причин, що унеможливлюють подальше прямування вагона та спричиняють його відчеплення, начальник поїзда повинен розмістити пасажирів на вільні місця у вагонах цього самого поїзда, у тому числі й у вагонах вищої категорії.

У разі відміни поїзда або заміни його на поїзд іншої категорії зі станції формування (обороту) чи на шляху прямування начальник поїзда та начальник вокзалу (станції) повинні організувати пересадку пасажирів до вагонів іншого поїзда.

8.33. Якщо вільних місць немає, начальник поїзда та начальник станції (вокзалу) зобов’язані вжити заходів щодо відправлення пасажирів відчепленого вагона.

8.34. При розміщенні пасажирів відчепленого вагона перевага надається пасажирам з дітьми, хворим, особам похилого віку, інвалідам.

8.35. Переоформлення проїзних документів при відчепленні вагона здійснюється посадовими особами залізниці без участі пасажира.

8.36. У разі переведення пасажирів з відчепленого вагона в інші вагони перенесення ручної поклажі і надання їм допомоги є обов’язком залізниці. При цьому слід ужити заходів для забезпечення безпеки пасажирів та збереження ручної поклажі.

8.37. Постільні речі пасажирам з відчепленого вагона видаються безплатно.

8.38. Пасажир може бути видалений з поїзда в таких випадках:

а) якщо перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. На проїзному документі проставляється відмітка “Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил”;

б) якщо перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда з обов’язковою участю медичного персоналу.

Якщо пасажира видаляють з поїзда в непритомному стані, то його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції), де видалено пасажира, за актом, складеним начальником поїзда (провідником безпересадкового вагона (стюардом)) та підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції) та пасажиром, який їде у цьому вагоні. Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану відстань. Вартість плацкарти не повертається.

Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу пред’являються в касу для оформлення проїзду. Багаж у разі прослідування його далі станції висадки пасажира повертається безплатно до станції видалення пасажира на підставі телеграми начальника вокзалу (станції), де пасажир був видалений;

в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У цьому разі на проїзних документах проставляється відмітка “Неправильне перевезення ручної поклажі”.

8.39. У разі пересадки пасажирів до поїзда, що наданий для заміни, провідники (стюарди) на проїзних документах зобов’язані зробити відмітку про категорію поїзда та категорію (клас) вагона, в якому фактично прямує пасажир.